Το Ρεβύθι ακολουθεί σχεδόν παρόμοια διαδικασία καλλιέργειας με την φακή.


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *